Nové povinnosti podnikateľa platné od 1.1.2018
Zákon o RP 289/2008. Úplne znenie k 1.1.2018
Zákon o RP 289/2008. Úplne znenie k 1.1.2013
Zákon 246/2012 par. 74 ods.3 bod b.). Maximálna výška úhrad
  pokladničným dokladom.

Zákon 394/2012. Maximálna výška platby v hotovosti.
Novelizácie zákona 289/2008 z 2.12.2010
Informácia k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP
Novelizácie zákona o DPH z 30.11.2010
Stanovisko k povinnosti registrácie servisnej organizácie na DÚ
Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií
Informácia k zápisu osoby oprávnenej vykonávať opravu a údržbu
  ERP do registra servisných organizácií

Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri
  servisných organizácií

Výpočet DPH na pokladničnom doklade
Výška DPH uvádzaná na daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty
Zákon o RP 289/2008. Pôvodné znenie zákona k 18.6.2008