Prijaté opatrenia sekcia služby pre COVID -19

Aktualizované: 11. mája 2020, ZdroJ: https://korona.gov.sk/prijate-opatrenia/j

Platnosť nariadenia od: 6. mája 2020.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Predajne:

 • všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
 • drogérie,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • predajne novín a tlačovín,
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne,
 • predajne novín, časopisov a tabaku,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajne e-shopov,
 • čerpacie stanice, autoumyvárne,
 • galantérie a predajne metrového textilu,
 • predajne a servisy bicyklov a detských kočíkov,
 • stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky,
 • kvetinárstva, záhradníctva a predajne záhradnej techniky,
 • maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia. V prevádzkach s textilom je dovolené skúšanie odevov po predchádzajúcej dezinfekcii rúk. Opätovné skúšanie toho istého odevu v predajni je možné najskôr po 24 hodinách. Platí, že obuv je možné skúšať na ponožku, respektíve pančuchu.
 • vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste,
 • predajne automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov,
 • predajne krmiva pre zvieratá.
 • obchody/predajne v malých nákupných centrách s počtom maloobchodných prevádzok menším ako 35.

Upozornenie V platnosti zostávajú nákupné časy pre osoby nad 65 rokov od 9.00 – 11.00 hod. Toto však platí už iba pre predajne potravín a drogérie

Služby:

 • pošty,
 • predajne telekomunikačných operátorov,
 • stánky s rýchlym občerstvením, jedálne a reštaurácie, predajne nebalenej zmrzliny, cukrárne, kaviarne, bary, bistrá, ale len ak jedlo balia zákazníkovi so sebou, do prevádzok nesmú zákazníci vstupovať, ani jedlo konzumovať na terasách reštaurácií; tieto prevádzky môžu byť s výnimkou donáškovej služby otvorené od 6:00 do 20:00,
 • pobočky bánk, poisťovní a lízingových spoločností,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá,
 • stanice technickej a emisnej kontroly, autoservisy a pneuservisy a odťahové služby, vrátane predajní náhradných dielov motorových vozidiel,
 • kľúčové služby, oprava obuvi,
 • zberné dvory, výkupné miesta a skládky,
 • servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 • prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky tohto opatrenia,
 • ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb,
 • veterinárne ambulancie.
 • verejné stravovanie – vonkajšie terasy,
 • kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a soláriá,
 • rehabilitačné služby (suché procedúry),
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene,
 • vonkajšie turistické atrakcie (hrady, zámky, ZOO a iné),
 • taxi služby,
 • bohoslužby,
 • svadby.

Služby môžu poskytovať:

 • donáškové služby,
 • taxislužby prepravujúce tovar či predmety; preprava osôb taxíkmi nie je povolená,
 • odťahové služby,
 • advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, geodeti, záhradníci, inštalatéri, obkladači, strechári a iní poskytovatelia služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri,
 • služby čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR,
 • služby colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb,
 • služby vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí).

Služby – starostlivosť o ľudské telo

Kaderníctva, holičstvá, kozmetiky, manikúry, pedikúry, soláriá a masáže (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže) môžu byť otvorené, ak:

Tento typ služieb môže byť otvorený, len ak:

 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka používajú ochranný štít tváre (neplatí pre zamestnancov solárií),
 • prevádzka a pracovné miesto (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy) v nej sa upratuje a dezinfikuje po každom zákazníkovi,
 • používa dezinfekciu účinnú proti vírusom,

Upozornenie zákazník si môže zložiť rúško na nevyhnutný čas pri úkonoch, ktoré to vyžadujú (ošetrenie tváre, umývanie a strihanie vlasov či brady)

Verejné stravovanie

 • konzumácia jedál a nápojov je povolená len na vonkajších terasách, v prípade ubytovacieho zariadenia aj priamo na izbe hosťa,
 • zákazníci si môžu na čas nevyhnutný na konzumáciu zložiť rúško,
 • stoly na terasách musia byť od seba vzdialené minimálne 2 metre (od okraja stola po okraj),
 • pri 1 stole max. 2 hostia; rodičia s deťmi môžu sedieť pri 1 stole,
 • verejnosť nemá vstup do prevádzky povolený; jedinou výnimkou je návšteva toaliet,
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi,
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • aerosólové prístroje (napr. sušiče rúk) sa nesmú používať a musia byť znefunkčnené,
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu.

Upozornenie Otváracie hodiny týchto prevádzok sa obmedzujú na čas 6.00-20.00 hod.

Ubytovacie zariadenia

 • krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní),
 • izby iba so samostatnou kúpeľňou a WC,
 • po odchode hosťa musí izba zostať 24 hodín voľná, 
 • možnosť donášky jedla na izbu alebo s možnosťou stravovania na terase, avšak bez spoločného stravovania vo vnútorných priestoroch,
 • nie je povolená prevádzka wellness a fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít.

Taxislužby (prepravujúce osoby)

Upozornenie Maximálne 2 prepravované osoby

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté nos a ústa (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách a mať prekryté nos a ústa,
 • oddeliťvhodne priestor vodiča od priestoru pre pasažiera tak, aby sa zabránilo voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku min. 15 minút,
 • dezinfikovať priestory po každom zákazníkovi prostriedkom účinným proti vírusom,
 • klimatizáciav priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Autoškoly (a iné registrované osoby pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku)

 • vyučovať dištančnou formou vzdelávania,
 • praktickú časť výcviku vedenia a údržby vozidla môže súčasne vykonávať len 1 účastník kurzu a 1 inštruktor, 
 • po každom jednom praktickom výcviku dezinfikovať interiér vozidla alebo trenažér (najmä volant a rýchlostná páka),  
 • použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom,
 • medzi jednotlivými jazdami pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút.

Knižnice

 • pracovníci musia používať pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice, 
 • po vrátení knihy sa odporúča odložiť ju a manipulovať ňou najskôr až o 24 hodín.

Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov (nákupných centier s počtom maloobchodných prevádzok väčším ako 35) majú zatvorené všetky predajne a prevádzky.

Otvorené môžu byť len:

 • všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
 • drogérie,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, musia však jedlo len baliť zákazníkom so sebou,
 • prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškové služby,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi.

Opatrenia v otvorených obchodoch

Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne.

Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre

Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky.

Na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov

Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko

Od pondelka do piatka je vo všetkých otvorených prevádzkach od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19.

Obchody otvorené aj nedeľu

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu byť otvorené, musia mať v nedeľu zatvorené, z dôvodu, že nedeľa je  určená ako sanitárny deň.

Otvorené môžu byť:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby,
 • čerpacie stanice,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzky donáškových služieb.
 • zoologické a botanické záhrady,
 • vonkajšie turistické atrakcie,
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Sociálne služby

Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:

 • denné stacionáre,
 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov“)
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“).

Služby naďalej môžu poskytovať zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z. Upozornenie Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Plné znenie Opatrenia (PDF,563 kB)

 • prírodné a umelé kúpaliská,
 • telovýchovno-športové zariadenia,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku,
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení,
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.
 • obchody v obchodných centrách, v ktorých je združených viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok (až na aktuálne platné výnimky).

Zariadenia, ktorých prevádzka je zakázaná:

 • prírodné a umelé kúpaliská,
 • telovýchovno-športové zariadenia,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku,
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení,
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.

Otvorené môžu byť tieto zariadenia:

 • prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára,
 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení.

    Aktuálne platné hygienické opatrenia

 • vstup a pobyt do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný pre konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky,
 • minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,
 •   vstup max. 1 zákazník na 25m2 z rozlohy prevádzky, táto povinnosť sa nevzťahuje na deti,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď., na dezinfekciu použiť prostriedky účinné proti vírusom,
 • každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,
 • každú nedeľu až do odvolania mať zavreté a vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň) – okrem prevádzok, ktoré môžu byť otvorené v nedeľu.

Podrobnosti a záväzné znenie opatrení nájdete v Opatrení (PDF, 126 kB) a v Opatrení (PDF, 112 kB)