Info o prechode na e-Kasu

eKASA

12.4. 2018
Informácie o e-Kase.

Dobrý deň.
Chceli by sme Vás stručne oboznámiť so situáciou zariadení e-kasa.

K dnešnému dňu je stav zariadení nasledovný:
Elcom ma certifikované pokladne Euro 50 a 150. Komunikačné programy od Elcomu
nie sú, komunikácia sa bude dorábať až po dodaní testovacieho zariadenia a
komunikačného programu.
Zatiaľ nemajú tieto zariadenia na predaj.
Namiesto fiškálnych tlačiarní je certifikované iba jedno zariadenie od CHDU s.r.o.,
ktoré si niekoľko firiem scertifikovalo so svojím softvérom.
Počet týchto zariadení je limitovaný kapacitami výrobcu.

Čaká sa na certifikáciu firiem Bowa, Varos a Elcom.
K dnešnému dňu nevieme poskytnúť žiadne zariadenie e-kasa.

Ak budú k dispozícií nové zariadenia od firmy Varos, budeme Vás informovať.
Nemáme dosah na riešenie vzniknutého problému.

Ak používate ihličkovú tlačiareň, budete si musieť zakúpiť nové zariadenie.
Nevie tlačiť QR kód v požadovanej kvalite.

Náš odhad je, že tieto zariadenia vzhľadom na kapacitu výroby, technikov nebude
možné do 30.06. prerobiť na e-kasu a bude sa tým musieť zaoberať, FS, vláda, alebo
parlament.
120 000 firiem musí dať prerobiť 250 - 300 000 pokladní za 3 mesiace
(ani nie 70 pracovných dní).

Všetko je šité horúcou ihlou a objavujú sa problémy aj na finančnej správe a rieši sa to za pochodu.

Reklama, ktorá beží v médiách nereflektuje súčasný reálny stav.
Pri prerábke zariadení od firiem Bowa (Pegas) , Varos (FT4000) a Elcom (Efox a pokladne)
bude vymenená fiskálna pamäť za chránené dátové úložisko (CHDU).
Komunikovať s finančnou správou sa bude cez internet vlastnej siete, kde sú
pripojené počítače pre Pegas a FT4000.
Certifikuje sa spolu CHDU + komunikačný program s CHDU a finančnou správou.
My budeme komunikovať s certifikovaným zariadením, ktoré bude obsahovať
CHDU + komunikačný program.

Ak je zariadenie certifikované neznamená to, že je možné zariadenie zakúpiť, ale
iba, že výrobca môže dať dané zariadenie do výroby.