Pripravte sa na systém eKasa

Pripravte sa na systém eKasa

Online registračné pokladnice od 1.1.2019 – Pripravte sa na systém eKasa

Vláda pripravuje ďalšiu novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá, ak bude schválená, by mala byť účinná od 1. januára 2019. V článku vám prinášame prehľad niektorých nových ustanovení zákona. Zákon sa však momentálne nachádza len v medzirezortnom pripomienkovom konaní, preto sa môžu ešte tieto ustanovenia do jeho schválenia zmeniť. Už teraz by sa však podnikatelia mali pripravovať na zmeny, ktoré im nový systém eKasa prinesie.

Tento návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.

Podľa návrhu by podnikatelia boli povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu eKasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém eKasa. Všetky registračné pokladnice už teda budú musieť byť na budúci rok napojené online na Finančnú správu. Podnikatelia sa tak pravdepodobne musia pripraviť na dodatočné náklady na úpravu pokladníc či zavedenie internetového pripojenia.

Používanie systému eKasa, by sa malo ako prvých dotknúť najmä predajcov pohonných látok poskytovateľov hotelových a stravovacích služieb. Ide konkrétne o tieto služby: hotelové a podobné ubytovanie, reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, dodávka jedál, ostatné jedálenské služby a služby pohostinstiev. Títo podnikatelia by mali nový systém používať už od 1.4.2019

Od 1.7.2019 by už na nový systém mali prejsť aj všetci ostatní podnikatelia.

Systém eKasa sa navrhuje ako bezpečný, vysoko priepustný systém evidencie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line registračných pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy.

Každému zaevidovanému pokladničnému dokladu, dokladu označenému slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ systém eKasa pridelí unikátny identifikátor dokladu, ktorým bude daný doklad jednoznačne identifikovaný (tvorí ho jedinečný neopakujúci sa reťazec znakov). Tento identifikátor je súčasťou pokladničného dokladu vo forme číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme QR kódu. Každý bude mať možnosť pomocou uvedeného identifikátora overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu prostredníctvom služby „Over doklad“.